Zásady ochrany osobních údajů

Těší nás zájem o naše stránky. Ochrana naší privátní sféry je pro nás důležitá. Používáme vaše data výhradně pro uspokojení vaší objednávky. Všechny zákaznické informace budou podle sledování všech předpisů (BDSG) a (TMG) od nás uloženy a zpracovány. Následně vás informujeme o zacházení s vašimi daty.

Máte právo kdykoliv na bezplatné sdělení výstupu vyhodnocení, zpracování, zablokování a vymazání vašich uložených dat. V případě zájmu se obraťte mailem na:

info[at]nutrixxion[dot]com

nebo nám pošlete žádost poštou nebo faxem:

CCS Germany GmbH
Mark Claußmeyer
Unterste-Wilms-Str. 27
44143 Dortmund
Německo
Fax: +49 (0) 231 565583-20
 

Zpracování a používání vašich dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Richard Faltus, je registrovaným správcem osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost „Richard Faltus, Krajinská 281/44, 370 01 České Budějovice“  a „CCS Germany GmbH „ s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Zpřístupnění osobních údajů

Vaše údaje a data, které uvádíte na našich obchodech jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo společnost společnost „Richard Faltus, Krajinská 281/44, 370 01 České Budějovice“ jako prodávající a „CCS Germany GmbH „ jako provozovatel webových stránek, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, jako jsou banky. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

Právo na informace

Máte právo na bezplatné informace o svých uložených datech, a právo na jejich opravu, blokování nebo vymazání údajů.

Kontakt pro ochranu soukromí

V případě dotazů týkajících se sběru, zpracování nebo použití osobních údajů, zpřístupnění, opravu, zablokování nebo vymazání údajů a zrušení souhlasů udělených, prosím, kontaktujte:

Mark Claußmeyer
Unterste-Wilms-Str. 27
44143 Dortmund
Tel.: +49 (0) 231 565583-0
Fax: +49 (0) 231 565583-20

Bezpečnost dat

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Společnost společnost „Richard Faltus, Krajinská 281/44, 370 01 České Budějovice“ jako prodávající a „CCS Germany GmbH „ jako provozovatel webových stránek a e-shopu je oprávněna, ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů, jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností, použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Technologie web - controling

Na těchto stránkách s eTracker technologií ( www.etracker.com ) jsou shromažďovány a uklány data pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto dat jsou tvořeny uživatelské profily, které mohou být ukládány pod pseudonymem. Lze použít Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy místně v mezipaměti webového prohlížeče návštěvníka. Cookies nám umožňují rozpoznat prohlížeč návštěvníka. Shromážděná data s technologií eTracker bez výslovného souhlasu dotčené osoby se nepoužívá k identifikaci návštěvníka osobně a nejsou agregovány s žádnými osobními údaji o nositeli pseudonymu. Sběr a ukládání dat může být kdykoli odvolán s účinností do budoucna.

Google Analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Pro větší transparentnost, vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky. Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ (textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například e-mail, jméno, telefonní číslo apod. Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.